Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  Galeria 2018
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Informacje dla uczniów

 

Gimnazjalisto ! Chcesz wybrać dobry zawód na przyszłość i odbyć praktyczną naukę zawodu u rzemieślnika, za którą otrzymasz co miesiąc wynagrodzenie, w zawodach poszukiwanych na terenie Trójmiasta, Polski  i w innych krajach, przyjdź lub zadzwoń po więcej informacji do Cechu.


Kontakt - tel. 58 620 88 62 w. 12

Gdynia, ul. 10 Lutego 33 III piętro pok. 311


WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA UMOWY O PRACĘ W CELU NAUKI ZAWODU

Z UCZNIEM MŁODOCIANYM


 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (może być kserokopia potwierdzona-za zgodność)

 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zasadniczej lub w przypadku dokształcania w formie kursowej oświadczenie stron o ponoszeniu kosztów kursów teoretycznych

 3. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do konkretnego zawodu (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
  W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 lat (na dzień 1 września), należy dodatkowo uzyskać opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 4. Zaświadczenie o przeszkoleniu BHP na stanowisku – wstępne, od mistrza szkolącego

 5. Odpis skrócony aktu urodzenia

 6. Jedno zdjęcie (przeznaczone do legitymacji ubezpieczeniowej) oraz kartka z dokładnym adresem zamieszkania i numerem PESELPAKIET DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ

W ZAKŁADZIE SZKOLĄCYM UCZNÓW ZAWODU 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 1. Dzienniczek praktycznej nauki zawodu

 1. Karta osobista młodocianego pracownika

 1. Zaświadczenie o dokształcaniu (w przypadku dokształcania w szkole zasadniczej)

 1. Program praktycznej nauki zawodu

 1. Legitymacja ucznia rzemiosła

 1. Wykaz prac wzbronionych młodocianym (z informacją o potrzebie dokonania przez rzemieślnika wyboru prac wzbronionych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i nauczanego zawodu)

 1. Wykaz pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Lista obecności pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Lista płac pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

 1. Poradnik egzaminacyjny oraz inne w zależności od potrzeb zakładu rzemieślniczego i zobowiązań pracodawcy wynikających z kodeksu pracy


Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka