Strona
  Strona główna
  Galeria
  Galeria 2014-2017
  Galeria 2014 - 2016
  Galeria 2017
  Galeria 2018
  O Cechu
  Historia Cechu
  Organy Cechu
  Kontakt i lokalizacja
  Czasopismo Rzemieślnik
  Statut
  BIP
  Teatr niezależny
  Maszoperia Art
  Usługi
  Usługi rachunkowe
  Doradztwo podatkowe
  Doradztwo prawne
  Wynajem pomieszczeń
  Rzemieślnicza nauka zawodu oraz szkolenia
  Nauka zawodu w rzemiośle oraz wykazy firm szkolących
  Informacje ZRP Oświata Zawodowa
  Informacje dla uczniów
  Opłaty egzaminacyjne
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
  Zaczyna nam brakować rzemieślników. Rozmowa z Dariuszem Gobisem Dyrektorem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
  Zrzeszeni
  Przystąp do nas
  Firmy zrzeszone
  Gdyńskie rzemiosło
  Karol Kowalski Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2013
  Leszek Jerzy Sobiech Mistrzem Rzemiosł Artystycznych 2015
  Bursztynowy Ołtarz w bazylice Św. Brygidy w Gdańsku w wykonaniu m.in. gdyńskich rzemieślników
  Tytuł Lidera Przedsiębiorczości 2014
  78. rocznica masowych wysiedleń z Gdyni - uroczystości z udziałem gdyńskich rzemieślników
  Bogdan Kostro list graturacyjny
  Święto Rzemiosła - jubileusz 90-lecia gdyńskich Cechów Rzemieślniczych
  Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017
  Konkursy
  Bursztynowe Rzemiosło 2016 - wyniki konkursu
  Amberif Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich 22-25.03.2017
  XI Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego - 05.06.2016
  XII Otwarty Konkurs Fryzjerstwa Artystycznego Gdynia - 04.06.2017
  XIII OTWARTY KONKURS FRYZJERSTWA ARTYSTYCZNEGO - 3.06.2018
  Plebiscyt MISTRZOWIE URODY
  Ciekawe strony WWW
  Obowiązki posiadacza odpadów
  Zasada Jednego Okienka przy rejestracji i prowadzeniu firmy
  Pozostałe
  Komunikat Cookies
  Rzetelna firma

Składki ZUS przedsiębiorców

 

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące

Składki na ubezpieczenia społeczne

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. jest to kwota 4.443 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1174).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)

2.665,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
(zł)

emerytalne

19,52

520,36

rentowe

8,00

213,26

chorobowe

2,45

65,31

wypadkowe

x*)

x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej:

1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,80%.

2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.

3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,80%.

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

 

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o sus. Tak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o sus. Wynagrodzenie to w 2018 r. wynosi 4.443 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1174).

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota 250% ww. wynagrodzenia

11.107,50 zł

Źródło:

(Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1214)


Składka na ubezpieczenie zdrowotne

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. wyniosło  - 4.739,91 zł.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.554,93

Stawka %

9

Kwota (zł)

319,94

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

275,51

 

Składka na Fundusz Pracy

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zakładając, że podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia stanowi kwota najniższej podstawy (patrz składki na ubezpieczenia społeczne), to składka na Fundusz Pracy wynosi:

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
(zł)

Stawka 2,45%

65,31

Uwaga: Składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Uwaga: Z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 wynika, że stopy procentowe składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 2018 r. wynoszą odpowiednio 2,45% oraz 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli tyle samo co w 2017 r. Obecnie ustawa znajduje się w Sejmie.

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie na preferencyjnych warunkach

Składki na ubezpieczenia społeczne

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi - 2.100 zł (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł)

630,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2018 r.-
31.12.2018 r.

(zł)

emerytalne

19,52

122,98

rentowe

8,00

50,40

chorobowe

2,45

15,44

wypadkowe

x*)

x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

okres obowiązywania:  

od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. wyniosło  - 4.739,91 zł.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres

1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

3.554,93

Stawka %

9

Kwota (zł)

319,94

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

275,51 Firmy zrzeszone:
  AUTO-CAMP-SERVICE
  AUTO-GEO-TEST
  CITROËN KONWIŃSKI
  DAGMER Zbigniew Rybicki
  DIESEL - SERVICE
  DREW-MAR Pracownia Stolarska
  P.Inst. - Bud. SUCHOCKI
  PPHU PRECYZJA
 
 
© Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Realizacja: CIS NEPHAX Kreacja & Informatyka